Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Mandarin’

廣東話

廣東話(Cantonese / 粵語 / 白話)係港澳粵桂呢四個蠻荒之地嘅語言。呢四個地方入面最繁榮嗰個係「新加坡跟班」香港,不過就算喺香港,大家返學要係學中文。因為中文hit,hit即係有文化吖嘛。呢個係市場定律我唔講咁多喇。我哋中文堂講嘅係廣東話,不過我哋都係叫做中文,貪個名好聽吖嘛。大陸自由行講嗰啲話同我哋有啲唔同,以前叫國語,政權易手(handover, 或者可以叫「香港易幟」)之後叫做普通話,即係高級中文。大家都話自己嗰隻叫中文,一隻中文,各自表述,幾咁和諧。
兩隻話都叫得做中文,噉梗係要搵一隻做代表啦。雖則我哋有鐵拳無敵孫中山,但係喺語言呢家嘢,梗係要小數服從多數啦。文明強國嘅高級中文有幾億人講,小香港加埋土廣東,四捨五入先夠九個位,論資排輩梗係北方話做阿頭啦。國家都可以出賣,點解語言唔出賣得呢?所以以後講中文要講高級中文,唔係嘅話就無文明。正如講英文要跟美國,因為美國多人啲。多人,即係有文明吖嘛。真係鍾意廣東話,唔緊要可以等下世。話唔定投胎做到溫哥華人可以講返呢隻低級中文呢。
你想知廣東話有幾咁冇地位,幾咁少人講呀?打開地圖睇吓你就會明。廣東話得嗰六千萬人喺度講緊,計埋喺廣東省生活學廣東話嘅外省人,同埋百幾年前去美加開枝散葉嗰班人,俾盡你七千萬。七千萬即係幾多?地球上面嘅1%囉。先至啱啱多過萬物之祖泡菜國。大家都係疊埋心水唔好再睇黃子華,學吓睇相聲練吓搵笑點啦。
寧為雞口毋為牛後呢個concept,唔啱我哋用。我哋做中國個屎窟都做咗咁多年咯,做咩事要轉行做廣東雞唧?

Read Full Post »